behandelpakket-bloesemlicht
Maandbehandeling, waarbij het risico op terugval naar het oude patroon het kleinst is

Behandelpakket

Hoe ga ik te werk:

Aan de hand van een door u toegezonden foto maak ik een korte afstem­ming om te kijken waar het probleem vandaan komt en welke behandel­methodes het beste kunnen worden toegepast . Meestal wordt het een combinatie van een aantal verschillende methodes, aangevuld met een Bach bloesemremedie en/of een Element remedie.

De behandelperiode:

Ik houd een behandelperiode van 4 weken aan. Het lichaam moet vaak even wennen aan verandering en door de behandeling een aantal keren te herhalen krijg het oude patroon geen kans terug te keren. Het lichaam neemt langzaam het nieuwe ritme over, ervaart dit als gewoon en houdt dit vast.

De behandelingen:

In de eerste week geef ik 4 tot 5 behandelingen, de tweede week geef ik 3 tot 4 behandelingen en de derde week geef ik 2 tot 3 behandelingen. De vierde week kijk ik waar het lichaam behoefte aan heeft. Deze behande­lingen duren max. 20 minuten per keer.

Bloesemremedie:

Ik adviseer hierbij altijd een Bloesemremedie en deze zal ik per post toezenden.

Verslaggeving:

Ik maak een verslag van mijn bevindingen en, indien nodig, ontvang je oefeningen of tips waar je zelf mee aan de slag kunt gaan, zodat het herstelproces sneller gaat.

Contact:

Gedurende de behandelperiode heb ik graag regelmatig contact, omdat ik wil weten of de behandelingen aanslaan en of er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt. Dit contact kan via mail, sms, telefoon, app, of skype, net waar de voorkeur naar uitgaat.

De kosten:

Het eerste consult met behandeling (duur ± 1 uur, incl toezenden 1x Bloesemremedie) € 59,=

Overige behandelingen (verdeelt over 4 weken) totaal € 75,=

Aanvraag behandelpakket

  • Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif.

logo Bloesemlicht